Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie chorób o podłożu autoimmunoagresji w rodzinach dzieci chorych na cukrzycę typu I

Autor:
Maryna Krawczuk-Rybak, Sambor Grygorczuk, Mirosława Urban
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
27
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca insulinozależna typu I, cukrzyca typu I - immunologia, choroby autoimmunologiczne
Czytaj

Wstęp: Cukrzycy typu I - chorobie o podłożu autoimmunologicznym - często towarzyszy występowanie innych schorzeń o tej etiologii. Podatność genetyczna i skłonność do zaburzeń autoimmunologicznych powoduje, że cukrzyca typu I ma często charakter rodzinny. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania cukrzycy typu I i innych schorzeń o podłożu autoimmunologicznym u krewnych dzieci z cukrzycą typu I. Materiał i metody: W rodzinach 155 dzieci chorych na cukrzycę typu I i w rodzinach 90 dzieci z grupy kontrolnej oceniono częstość występowania u krewnych I, II i III stopnia cukrzycy typu I i innych endokrynopatii o podłożu autoimmunologicznym oraz innych chorób o etiologii autoimmunologicznej. Wyniki: Wykazano częstsze występowanie cukrzycy u krewnych dzieci chorych (22 rodziny - 14,2%) niż w grupie kontrolnej (2 rodziny - 2,2%), częste występowanie w rodzinach chorych na cukrzycę innych chorób na podłożu autoimmunoagresji, przy czym częściej niż w grupie kontrolnej występowały one u 2 lub więcej osób z danej rodziny (w 18 rodzinach wobec 4 w grupie kontrolnej) oraz częstsze występowanie reumatoidalnego zapalenia stawów w rodzinach dzieci chorych na cukrzycę typu I. Wnioski: Istnieje skłonność do rodzinnego występowania cukrzycy typu I oraz do liczniejszych zachorowań na schorzenia o podłożu autoimmunologicznym w rodzinach dzieci chorych na cukrzycę typu I.