Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przedciążowy wskaźnik masy ciała (bmi) oraz przyrost masy ciała w ciąży u matek dzieci z typowymi rozszczepami czaszki twarzowej

Autor:
Kamil Hozyasz, Andrzej Milanowski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
120
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, wskaźnik masy ciała, przyrost masy ciała, ciąża
Czytaj

W licznych badaniach wykazywano, że wysoki lub niski przedciążowy wskaźnik masy ciała (BMI) u kobiety jest czynnikiem ryzyka urodzenia potomstwa z wadami wrodzonymi. Zalecane zakresy przyrostu masy ciała kobiet ciężarnych zależą od wielkości przedciążowego BMI. Cel pracy. Celem pracy była analiza przedciążowego BMI oraz przyrostów masy ciała w ciąży kobiet, które urodziły dzieci z rozszczepami czaszki twarzowej. Materiał i metody. Wśród 149 zdrowych matek dzieci z izolowanymi rozszczepami czaszki twarzowej (rozszczepem wargi — 37, rozszczepem wargi i podniebienia — 69, rozszczepem podniebienia - 43) oraz wśród 52 matek dzieci bez wad wrodzonych przeprowadzono ankietę dotyczącą przebiegu ciąży. BMI wyliczano z masy ciała i wzrostu podanego w badaniu ankietowym.Wyniki. U kobiet, które urodziły dzieci z rozszczepami czaszki twarzowej, częściej stwierdzano niski przedciążowy BMI (<19,8 kg/m2) oraz niezgodne z zaleceniami przyrosty masy ciała w ciąży. Wnioski. Niedowaga matki przed zaj ściem w ciążę przypuszczalnie może być czynnikiem ryzyka urodzenia dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.