Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy w surowicy i w wydzielinie z nosogardła u dzieci do 2 roku życia chorych na obturacyjne zapalenie oskrzeli lub astmę oskrzelową

Autor:
Katarzyna Olejniczak, Anna Bręborowicz, Magdalena Sobieska, Aleksandra Światły, Jerzy Alkiewicz, Krzysztof Wiktorowicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
126
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
obturacyjne zapalenie oskrzeli, białka ostrej fazy (bof)
Czytaj

Zapalenia dolnych dróg oddechowych przebiegające z obturacjąsą częstą przyczyną zachorowań u młodszych dzieci. Powszechnym zjawiskiem są nawroty choroby, które obserwowane są u 30 do 90% dzieci. Dla 30-40% dzieci, u których objawy te utrzymują się do wieku szkolnego, wczesna obturacja może być pierwszym objawem astmy. Cel pracy. Celem pracy było porównanie stężeń wybranych białek ostrej fazy w przebiegu ostrych incydentów obturacji u dzieci z rozpoznaniem obturacyjnego zapalenia oskrzeli (ozo) i u dzieci, u których przebieg choroby spełnia umowne kryteria rozpoznania astmy oskrzelowej. Materiał i metody. Analizowano surowicę pobraną od 59 dzieci z grupy badanej, w której 34 dzieci spełniało kryteria rozpoznania astmy, od 16 dzieci z grupy kontrolnej. Oznaczono stężenia oraz profil glikozylacji następujących białek ostrej fazy (bof): arglikoproteinę (AGP), aj-antychymotrypsynę (ACT), transferynę (Tf), a2-makroglobulinę (a2M), ceruloplazminę (Cp), antytrypsynę (AT) oraz białko C-reaktywne (CRP). Wyniki. Uzyskane wyniki sugerują że proces zapalny toczący się w organizmie dziecka chorującego na ozo nie ma cech, które w sposób jednoznaczny wyróżniłyby dzieci, u których są podstawy do rozpoznania astmy. W obu grupach proces zapalny ma znamiona przewlekłości.