Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stłuszczenie wątroby u dzieci w materiale własnym

Autor:
Dariusz Marek Lebensztejn, Elżbieta Skiba, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Małgorzata Wojtkowska, Danuta Kowalczuk, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
130
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
stłuszczenie, wątroba, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie. Biopsja wątrobyjest uważana za „złoty standard" w diagnostyce stłuszczeniatego narządu. Częstość występowania, rodzaj i przyczyny tej patologii w populacji wieku rozwojowego nie są ostatecznie ustalone. Celem pracy była analiza częstości występowania, nasilenia, rodzaju i przyczyn stłuszczenia wątroby w ocenie morfologicznej bioptatów wątroby u dzieci. Materiał i metody. Analizie retrospektywnej poddano wyniki morfologiczne kolejnych 390 biopsji wątroby wykonanych w naszym ośrodku w latach 1994-2003 u dzieci w wieku od 8 miesięcy do 17 lat z przewlekłą patologią tego narządu. Wyniki: Stłuszczenie wątroby (>5% hepatocytów) rozpoznano u 30 dzieci. U 14 chorych stwierdzono stłuszczenie małego stopnia, u 7 — średniego stopnia, a u 9 — dużego stopnia. Stłuszczenie drobnokropelkowe stwierdzono uli chorych, wielkokropelkowe — u 7, a mieszane-u 12 badanych dzieci. Stłuszczenie wątroby stwierdzono u dzieci przewlekle zakażonychHBV(n=10),z chorobą Wilsona (n=4), z fruktozemią (n=4), ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby - NASH (n=4), z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (n=3), u dzieci przewlekle zakażonych HCV (n=3) i z mukowiscydozą (n=2). Wnioski. Stłuszczenie wątroby u dzieci najczęściej stwierdza się u chorych przewlekle zakażonych wirusami hepatotropowymi i u dzieci ze schorzeniami metabolicznymi.