Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesne osiągnięcia w dziedzinie alergii na jad owadów błonkoskrzydłych

Autor:
Bogusław Szumera, Brunon Lalik, Robert Szlęk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
143
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
alergia najad owadów błonkoskrzydłych, epidemiologia alergii najad owadów błonkoskrzydłych, skuteczność immunoterapii swoistej
Czytaj

Nadwrażliwość najad owadów błonkoskrzydłych stanowi ważny przedmiot badań epidemiologicznych i klinicznych. W naszym kraju obserwuje się duże zainteresowanie problematyką alergii najad błonkówek, co wynika między innymi z rosnącej liczby odczynów po użądleniach. Badania retrospektywne wskazują, że alergia najad owadów żądlących występuje u 0,4-3% populacji. Uczulenie na alergeny jadu, potwierdzone dodatnimi testami skórnymi i obecnością swoistych IgE w surowicy, stwierdza się u 15-25% populacji. Zwraca uwagę częste występowanie swoistych IgE w populacji dziecięcej. W badaniach nad tą populacją zaobserwowano częstsze występowanie uczulenia na jad pszczoły w porównaniu z alergią na jad osy, odpowiednio 24,8 i 8,5%. W grupie ochotników wolnych od objawów alergii najad owadów obecność swoistych IgE dla alergenów jadu pszczoły wykazano tylko u 6%, natomiast alergenowo swoiste IgE dla jadu osy — u 21 % badanych. Podobnie wysoki odsetek występowania odczynów skórnych i swoistych IgE stwierdza się u pszczelarzy i ich rodzin. W leczeniu tego typu alergii stosuje się immunoterapię swoistą jadami owadów błonkoskrzydłych w postaci szczepionek. Jest to metoda o powszechnie uznawanej skuteczności w zapobieganiu uogólnionym reakcjom anafilaktycznym po ukąszeniu u osób uczulonych.