Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cukrzyca u noworodków i niemowląt - różnice i podobieństwa na podstawie obserwacji 2 przypadków

Autor:
Przemysława Jarosz-Chobot, Marcin Krokowski, Grażyna Szirer, Ewa Otto Buczkowska, Jerzy Bodalski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
10
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca u niemowląt, antygeny HLA-DR, autoprzeciwciała w cukrzycy, cukrzyca bez autoimmunizacji, niewydolność komórek beta
Czytaj

Wstęp: Występowanie cukrzycy w pierwszych latach życia jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Ostatnio jednak wzrasta liczba doniesień o występowaniu cukrzycy u dzieci najmłodszych. Cel pracy: Celem pracy było omówienie zagadnienia występowania cukrzycy w okresie niemowlęcym oraz zilustrowanie trudności związanych z rozpoznaniem i leczeniem na podstawie opisu 2 przypadków. Materiał i metody: Przedstawiono opis 2 dzieci, u których cukrzyca została rozpoznana w 4. m.ż. (1. przypadek) oraz w 5. t.ż. (2. przypadek). Omówiono obraz kliniczny i wyniki badań laboratoryjnych, na podstawie których rozpoznano cukrzycę. Wyniki: W 1. przypadku wyniki badań genetycznych wykazały obecność alleli HLA (DRB1*03, DRB1*04) silnie związanych z cukrzycą oraz obecność autoprzeciwciał (IAA i anty-GAD). W 2. na podstawie badań genetycznych wykazano obecność alleli niezwiązanych z cukrzycą i nie stwierdzono obecności autoprzeciwciał. Wnioski: Cukrzyca okresu niemowlęcego jest chorobą o różnej etiologii. U dziecka 1. wyniki badań wskazują na autoimmunologiczną postać cukrzycy typu I, natomiast u dziecka 2. można podejrzewać, że cukrzyca jest wynikiem niewydolności trzustki powstałej w następstwie uszkodzenia jej w przebiegu patologicznej ciąży.