Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Atopowe zapalenie skory jako problem w pediatrii

Autor:
Krystyna Wąsowska-Królikowska, Aneta Krogulska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
152
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, dzieci
Czytaj

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest to szeroko rozpowszechniona choroba skóry o narastającym trendzie występowania, niezależnym od wieku. W 2003 r. opublikowano międzynarodowy, a w 2004 r. polski konsensus dotyczący postępowania diagnostycznego, profilaktycznego i leczniczego w AZS. Ze względu na to, że jest to choroba występująca przede wszystkim u dzieci i równocześnie jedno z najczęstszych schorzeń skóry w tym wieku, uzasadnione jest przedstawienie tego problemu pod kątem pediatrycznym. W oparciu o przegląd najnowszej literatury polskiej i zagranicznej przedstawiono dane dotyczące terminologii, epidemiologii, patogenezy, najczęstszych alergenów, objawów, przebiegu klinicznego, stopnia ciężkości choroby i jakości życia u dzieci z AZS. W pracy próbowano również wyjaśnić związek AZS z alergią pokarmową i astmą oskrzelową. Zamieszczono także podstawowy schemat diagnostyczny i szeroko omówiono metody leczenia, zarówno miejscowego, jak i ogólnego, z uwzględnieniem najnowszych preparatów leczniczych, tj. inhibitorów kalcyneuryny. Wpływ jaki choroba ta wywiera na populację dzieci nadał jej rangę schorzenia o dużym znaczeniu społecznym. Mamy nadzieję, że to krótkie kompendium będzie pomocne w pracy z dziećmi.