Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie miejscowej postaci takrolimusu w leczeniu wybranych chorób skóry

Autor:
Marcin Pełka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
161
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
takrolimus, atopowe zapalenie skóry, wyprysk
Czytaj

Takrolimus jest nowoczesnym lekiem immunomodulującym, który ostatnio dostępny jest również w postaci stosowanej zewnętrznie. Ze względu na jego znaczny wpływ na układ immunologiczny skóry znalazł zastosowanie w leczeniu wielu dermatoz, również u dzieci. Równocześnie prowadzone są szerokie badania nad jego działaniami niepożądanymi. Z większości przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że długotrwała terapia miej sco wa takrolimusem nie zwiększa ryzyka rozwój u infekcj i skóry, i że nawet podczas długotrwałego leczenia nie obserwowano działań niepożądanych, często występujących po miejscowej aplikacji kortykosteroidów (tj. zaników skóry, rozstępów czy rozwoju teleangiektazji). W pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy działania takrolimusu, a także jednostki chorobowe, w których znajduje on zastosowanie. Chorobą skóry u dzieci, w której preparat wykazuje największe udokumentowane kliniczne efekty terapeutyczne, jest atopowe zapalenie skóry. Profil bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci jest wysoki, stąd też może on stanowić bezpieczną alternatywę terapeutyczną w różnych dermatozach.