Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Enzymy mleka kobiecego - najnowsze wiadomości

Autor:
Beata Pawlus, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
168
Strona końcowa:
170
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
mleko kobiece, enzymy, białka
Czytaj

Ludzkie mleko stanowi integralną część schematu żywienia do końca pierwszego roku życia dziecka, a niejednokrotnie także dłużej. Zapewnia pokrycie potrzeb żywieniowych poprzez idealne, specyficzne przystosowanie swojego składu stosownie do etapu rozwoju dziecka. Zawiera też liczne czynniki bioaktywne, enzymy, hormony, hormonalnie aktywne peptydy i czynniki wzrostu. Część z odkrytych w mleku czynników bioaktywnych pełni złożone, wielokierunkowe role, m.in. funkcje obronne i immunomodulujące. Niektóre z nich powodują, że mleko wpływa na rozwój i dojrzewanie wielu funkcjonalnie ważnych tkanek i narządów. W pracy przedstawiono najnowsze wiadomości na temat licznych grup enzymów mleka ludzkiego, ich funkcji, aktywności oraz zmienności działania. Wśród białek mleka ludzkiego wyizolowano i oznaczono dotąd około 80 różnych enzymów. We współczesnym piśmiennictwie pojawiają się jednak doniesienia o odkryciu w mleku kobiecym nowych substancji biologicznie czynnych. Wciąż trwają badania nad poznawaniem ich działania i szczególnej funkcji w mleku kobiecym, co pozostawia otwartym problem traktowania mleka ludzkiego jako żywej tkanki, ciągle jeszcze wymagającej badań i dociekań.