Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej u 17-letniej pacjentki

Autor:
Zbigniew Krenc, Krzysztof Siniewicz, Marzenna Wosik-Erenbek
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
173
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
tętniak przegrody międzyprzedsionkowej, dzieci
Czytaj

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej jest wrodzonym, workowatym zniekształceniem przegrody, zlokalizowanym najczęściej na poziomie dołu owalnego. Częstość jego występowania wynosi 0,9-1,7% u dzieci starszych i 4,9% u niemowląt. W oparciu o echokardiografię przezprzełykową u ludzi dorosłych częstość występowania anomalii została określona na 2-10%. Tętniak przegrody może występować jako anomalia izolowana, choć mogą jej również towarzyszyć inne, wrodzone lub nabyte, zaburzenia układ sercowo-naczyniowego. Wada ta jest uważana za czynnik ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w układzie krążenia systemowego, w tym krążenia mózgowego. W artykule opisano przypadek 17-letniej pacjentki z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej, rozpoznanym podczas przezklatkowego badania echokardiograficznego. Tętniak wpuklał się do światła prawego przedsionka (głębokość ruchu 0,95 cm) i nie wykazywał ewidentnych cech przecieku międzyprzedsionkowego. Badania elektrokardiograficzne nie ujawniły zaburzeń rytmu serca. W omawianym przez nas przypadku stwierdzono nieopisywaną dotychczas w piśmiennictwie koincydencję anomalii przegrody międzyprzedsionkowej z łagodną małopłytkowością która w tym przypadku stanowić może czynnik prewencyjny, chroniący pacjentkę przed niebezpieczeństwem powikłań zakrzepowych.