Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trudności diagnostyczne w ziarniniaku Wegenera u 15-letniego chłopca

Autor:
Anna Pełkowska, Krystyna Sancewicz-Pach, Ewa Słowiaczek, Iwona Ogarek
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
174
Strona końcowa:
177
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ziarniniak Wegenera, gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek, cANCA
Czytaj

Ziarniniak Wegenera (ZW) jest chorobą o nieznanej etiologii, w której zmiany o charakterze ziarninującego zapalenia naczyń dotyczą głównie dróg oddechowych i nerek. U dzieci choroba ta występuje rzadko. W celu zwrócenia uwagi na ten problem przedstawiamy trudności diagnostyczne i postępowanie lecznicze u 15-letniego chłopca z ziarniniakiem Wegenera, u którego choroba rozpoczęła się objawami ze strony dróg oddechowych oraz ostrą niewydolnością nerek. W dniu hospitalizacji chłopiec rozpoczął leczenie nerkozastępcze. Całość obrazu klinicznego nasuwała podejrzenie ZW, a rozpoznanie zostało potwierdzone w oparciu o wyniki badań immunologicznych, tomografii komputerowej i biopsji nerki. Zastosowano leczenie pulsami solume-drolu, cyklofosfamidu oraz zabiegi plazmaferezy, uzyskując znaczne cofnięcie się objawów. Uzyskana poprawa, po zastosowaniu leczenia zgodnie z aktualnymi wytycznymi, utrzymuje się już ponad 9 miesięcy.