Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Autor:
Agnieszka Szadkowska, Joanna Bodalska-Lipińska, Iwona Pietrzak, Wojciech Młynarski, Leszek Markuszewski, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
193
Strona końcowa:
199
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, zespół metaboliczny, insulinooporność, otyłość, wyrównanie metaboliczne cukrzycy
Czytaj

Celem pracy była ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Materiał i metody. Badaniami objęto 173 pacjentów chorych na cukrzycę typu 1, w tym 96 chłopców, w wieku od 12 do 19,3 roku(śr. 16,0±2,1 roku). Czas trwania choroby wynosił od 0,5 do 17,5 roku(śr. 4,2±3,6 roku). U badanych dokonano pomiaru wzrostu, masy ciała, obwodu talii i bioder oraz ciśnienia tętniczego. Oznaczono odsetek HbAjC i stężenie lipidów w surowicy. Insu-linooporność oceniano metodą hiperinsulinowej klamry euglikemicznej (wskaźnik M). Obliczono wskaźnik masy ciała, wskaźnik talia/biodra oraz dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Wyniki. Otyłość brzuszną stwierdzono u 33 chorych (19,1%). U 26 pacjentów (15%) odnotowano hipertriglicerydemię, a u 12 (6,9%) obniżony poziom HDL-cholesterolu. U 41 osób (23,7%) obserwowano wartości ciśnienia tętniczego powyżej 90 percentyla dla wieku i płci. U 62 pacjentów (35,8%) stwierdzono insulinooporność. W grupie badanej u 23 osób (13,3%) rozpoznano zespół metaboliczny. U dzieci i młodzieży ze współistniejącą otyłością częściej rozpoznawano zespół metaboliczny, niż u dzieci szczupłych (60 vs. 7,2%, p<0,001). Obecność zespołu metabolicznego stwierdzono też istotnie częściej u pacjentówze źle wyrównaną cukrzycą, niż u dzieci z dobrze wyrównaną metabolicznie chorobą (25 vs. 7,1%, p=0,002). Wnioski. Zespół metaboliczny występuje częściej u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1, niż w odpowiedniej grupie wiekowej dzieci zdrowych. U osób chorych na cukrzycę złe wyrównanie metaboliczne choroby oraz otyłość wpływają na wzrost częstości występowania zespołu metabolicznego.