Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci

Autor:
Beata Zalewska-Szewczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
214
Strona końcowa:
217
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nowotwory, dzieci, objawy wstępne
Czytaj

W ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonał się istotny postęp w onkologii dziecięcej. Dzięki rozwojowi metod diagnostycznych, technik chirurgicznych, radioterapii i chemioterapii, wprowadzeniu innowacyjnych leków i poprawie leczenia osłonowego możliwe jest wyleczenie ponad 70% dzieci ze złośliwymi nowotworami. Nadal jednak notuje się duży odsetek pacjentów, u których chorobę nowotworową rozpoznaje się w zaawansowanym stadium, dlatego też niezwykle ważne jest propagowanie zagadnień onkologii dziecięcej w środowisku lekarzy pierwszego kontaktu, a także w ramach studiów medycznych. W pracy podjęto próbę usystematyzowania wstępnych objawów, które mogą wskazywać na chorobę nowotworową u dzieci.