Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problemy diagnostyczne u dzieci z obturacyjnymi zaburzeniami oddychania podczas snu

Autor:
Magdalena Maria Łapienis, Danuta Gryczyńska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
218
Strona końcowa:
224
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
chrapanie, bezdechy senne, przerost migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
Czytaj

Obturacyjne zaburzenia oddychania występują u dzieci w każdym wieku. Strukturalne przyczyny obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu mogą znajdować się na jednym lub kilku poziomach górnych dróg oddechowych. Często miejsce obturacji ściśle związane jest z wiekiem dziecka. U dzieci do 7 r.ż. obturację wywołują najczęściej przerośnięte migdałki pod-niebienne i migdałek gardłowy. Do chorób wpływających na zaburzenia oddychania należą między innymi: choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa, otyłość, zaburzenia w obrębie twarzoczaszki, choroby nerwowo-mięśniowe, alergia i astma. Podczas snu obserwowane jest: chrapanie, bezdechy oraz częste przebudzenia. Powikłaniami obturacji górnych dróg oddechowych są: wada wymowy, zaburzenia neuropoznawcze, zbyt niska masa ciała i opóźniony wzrost. Dlatego też tak ważne jest wczesne rozpoczęcie diagnostyki i leczenia. Diagnostyka opiera się na badaniu przedmiotowym, podmiotowym oraz na badaniach wykonywanych w czasie czuwania i snu dziecka. Złotym standardem, na podstawie którego rozpoznawane są obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu, jest badanie polisomnograficzne. Leczeniem z wyboru w tej grupie pacjentów jest adenotonsillektomia.