Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Środowiskowa ekspozycja na dym papierosowy po urodzeniu a stan zdrowia dzieci - przegląd badań epidemiologicznych

Autor:
Kinga Polańska, Wojciech Hankę
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
225
Strona końcowa:
228
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
palenie bierne, zdrowie dzieci, zespół nagłej śmierci niemowlęcia, astma, nowotwory złośliwe, zaburzenia neuro-behawioralne
Czytaj

Zgodnie z treścią artykułów 6 i 24 Konwencji Praw Dziecka, uchwalonej przez ONZ w 1989 r. narażenie dzieci na oddziaływanie dymu tytoniowego można uznać za naruszenie ich praw. W Polsce prawie połowa dzieci narażona jest na bierne wdychanie dymu papierosowego. Ekspozycja taka może prowadzić do wystąpienia wielu patologii, wśród których wyróżnić należy m.in. zespół nagłej śmierci niemowlęcia, infekcje dróg oddechowych, astmę oskrzelową zapalenie ucha środkowego oraz nowotwory. Postuluje się również, iż bierne wdychanie dymu papierosowego może zaburzać rozwój neuro-behawioralny dzieci. Palenie papierosów przez rodziców, a później przez rówieśników znacznie zwiększa ponadto prawdopodobieństwo regularnego używania wyrobów tytoniowych po osiągnięciu wieku dorosłego. Poniższy przegląd badań epidemiologicznych dotyczących wpływu środowiskowego narażenia na dym tytoniowy na stan zdrowia dzieci stanowi podstawę do podjęcia działań, mających na celu wzrost świadomości rodziców jako najważniejszego czynnika ograniczającego wymuszoną ekspozycję dzieci na dym tytoniowy.