Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Infekcje u dzieci a rozwój chorób atopowych

Autor:
Katarzyna Smejda, Iwona Stelmach
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
229
Strona końcowa:
233
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
choroby atopowe, infekcje, szczepienia
Czytaj

W związku ze znacznym wzrostem częstości zachorowań na choroby alergiczne, od 30 lat trwają badania, mające na celu określenie przyczyny tego zjawiska. Duże znaczenie przypisuje się zmniejszeniu częstości chorób infekcyjnych, poprawie poziomu życia, zmianie diety i eliminacji bakterii kwasu mlekowego z przewodu pokarmowego dzieci. Zmniejszona ekspozycja na drobnoustroje oraz zmniejszenie częstości niektórych chorób infekcyjnych we wczesnym dzieciństwie może prowadzić do wolniejszego dojrzewania układu odpornościowego, z opóźnieniem rozwoju optymalnej równowagi między limfocytami Th1 i Th2. W artykule dokonano przeglądu prac omawiających znaczenie bakterii, wirusów i pasożytów w protekcji i w stymulacji rozwoju chorób atopowych. Pod uwagę wzięto RSV, EBV, wirus odry, HVA, pałeczkę Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculo-sis, a także Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale i Toxocara canis. Aktualne doniesienia dotyczące roli drobnoustrojów w rozwoju atopii nie są w pełni zgodne, w związku z czym za wcześnie jest na sformułowanie zaleceń dotyczących prewencji chorób atopowych u dzieci.