Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenie wirusem cytomegalii u rodzeństwa- opis przypadków

Autor:
Barbara Kassur-Siemieńska, Joanna Żebrowska, Anita Rajchel, Dorota Dunin-Wąsowicz, Bożena Lipka, Mirosława Idzik, Ewa Świercz, Bogumiła Milewska-Bobula
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
241
Strona końcowa:
243
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zakażenie rodzinne HCMV, cytomegalia, leczenie
Czytaj

Zakażenie wirusem cytomegalii (human cytomegalovinis — HCMV) jest obecnie uznawane za najczęstszą wrodzoną infekcję wirusową. Do zakażenia płodu może dojść zarówno w wyniku pierwotnej infekcji kobiety ciężarnej, jak również w przypadku reinfekcji czy reinwazji. W pracy przedstawiono opis zakażenia wirusem cytomegalii u dwojga rodzeństwa pochodzącego z kolejnych ciąż. U starszego brata od urodzenia stwierdzano nieprawidłowe objawy neurologiczne i zmiany na dnie oka. Wynik badania serologicznego oraz wykazanie obecności materiału genetycznego (DNA) wirusa cytomegalii metodą PCR w leukocytach krwi obwodowej potwierdziły rozpoznanie wrodzonego zakażenia HCMV. U chłopca zastosowano leczenie gancyklowirem: 2 kuracje po 2 i 3 tygodnie (łącznie 35 dni), uzyskując poprawę stanu neurologicznego dziecka, ustąpienie zmian krwotocznych w siatkówce i normalizację zapisu potencjałów wywołanych wzrokowych i słuchowych. Rozwój psychoruchowy chłopca w wieku 2 lat jest prawidłowy, nadal jednak pozostaje pod specjalistyczną opieką audiologiczną logopedyczną i stomatologiczną. U siostry brak jest jednoznacznych podstaw laboratoryjnych, upoważniających do rozpoznania wrodzonego zakażenia HCMV. Skąpoobjawo-wy przebieg zakażenia u kolejnego dziecka potwierdzają opinie badaczy, którzy są zdania, że odporność ciężarnej nie chroni płodu przed zakażeniem, ale u większości zakażonych przebieg kliniczny j est łagodniej szy. Ponieważ badania serologiczne u dziewczynki zostały wykonane dopiero w wieku 3 miesięcy, nie można wykluczyć, że do zakażenia doszło śródporodowo (poród drogą naturalną), lub po urodzeniu (od matki lub od starszego brata). Wnioski. 1. Odporność ciężarnej może zmniejszać ryzyko wystąpienia wie-lonarządowej cytomegalii wrodzonej u kolejnego dziecka, nie zawsze jednak chroni płód przed zakażeniem. 2. W przypadku drugiego dziecka możliwe jest zakażenie śródporodowe (poród drogą naturalną), lub po urodzeniu - od matki lub starszego rodzeństwa.