Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metoda densytometryczna in vivo w oparciu o radiogramy kości ręki w diagnostyce różnicowania niedoboru wzrostu i zaburzeń metabolicznych w chorobach wieku rozwojowego

Autor:
Grażyna Łysoń-Wojciechowska, Tomasz E. Romer, Waldemar Skawiński, Napoleon Wolański
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
102
Strona końcowa:
108
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
metoda densytometryczna in vivo, radiogramy kości ręki, grubość warstwy korowej, gęstość optyczna kości (mineralizacja)
Czytaj

W pracy przedstawiono metodę densytometryczną in vivo w oparciu o radiogramy kości ręki, opracowaną przez Wolańskiego i Eagena (1966) dla dorosłych, która została przystosowana do oceny właściwości układu kostnego dzieci. W zmodyfikowanej metodzie autorzy: W. Skawiński, G. Łysoń-Wojciechowska, J. Zaremba, N. Wolański (1989) opracowali matematyczny model do obliczenia rzeczywistej gęstości optycznej (kości, tkanek miękkich). Na podstawie 1089 radiogramów kości lewej ręki dzieci zdrowych z czterech regionów Polski o różnym standardzie żywienia autorzy opracowali normy gęstości optycznej i wykorzystali do badań opracowane z tych samych radiogramów normy grubości warstwy korowej Beckera (1984). Metoda ta może byæ stosowana już od 3 roku życia bez względu na stan uwapnienia kości, przy czym ten sam radiogram może byæ wykorzystany do oceny wieku kostnego. W ocenie układu kostnego na modelu drugiej kości śródrę-cza zastosowano własny program komputerowy DENSITY. W metodzie tej ocenia się również wymiary kości w tym grubość warstwy korowej, co pozwala na prześledzenie zmian w strukturze kości w okresie rozwojowym a także na zastosowanie tej metody do różnicowania zaburzeń metabolizmu białkowego i mineralnego kości w różnych zespołach chorobowych np.: w niedoborze wzrostu, w hipercalcemii w przebiegu zespołu Williamsa i w hiperkalcemi samoistnej niemowląt, w celiakii oraz w postępującej rodzinnej cholestazie wewnątrzwątrobowej (PFIC). Mała ekspozycja promieni X ze względu na wybór do badań kości ręki, łatwość wykonywania badań oraz powtarzalność pomiaru pozwala na zastosowanie metody densytometrycznej do badań rutynowych i przesiewowych.