Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ nasilenia zmian pozapalnych w nefropatii refluksowej na parametry 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego (abpm)

Autor:
Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Joanna ?ladowska, Maria Roszkowska-Blaim
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
114
Strona końcowa:
118
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nefropatia refluksowa, ABPM, zmiany pozapalne w nerkach, nadciśnienie tętnicze, dzieci
Czytaj

Celem pracy była ocena parametrów 24-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (ABPM) u dzieci z nefropatią refluksową w zależności od nasilenia zmian pozapalnych w badaniu scyntygraficznym nerek. Badania przeprowadzono u 35 dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi (OPM). U wszystkich dzieci wykonano badanie izotopowe nerek z użyciem 99mTc DMSA (DMSA) i 24-godzinny ABPM. Zmiany pozapalne w DMSA oceniono w skali od 1°do 4°. W ABPM oceniano: średnie ciśnienie w ciągu całej doby: skurczowe (sBP/24h) i rozkurczowe (dBP/24h) oraz ładunek i profil ciśnienia tętniczego. Wartości ciśnienia sBP/24h i dBP/24h > 95 centyla stwierdzono u 6 dzieci (17,1%), podwyższenie ładunku ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby u 15 (42,9%), w dzień lub w nocy u 5 (14,3%), prawidłowe wartości ABPM u 9 dzieci (25,7%). Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością w zapisie ABPM było podwyższenie ładunku ciśnienia rozkurczowego >20%. Wartości ciśnienia sBP/24h i dBP/24h >95 centyla lub podwyższony ładunek ciśnienia tętniczego w zapisie ABPM stwierdzano procentowo częściej u dzieci z 2 do 4 stopniem zmian w badaniu DMSA nerek niż u dzieci z 1 stopniem (p<0,01). Wnioski: Nasilenie nieprawidłowości w ABPM u dzieci z OPM zależy od stopnia zmian stwierdzanych w scyntygrafii DMSA. ABPM jest przydatną metodą wczesnej oceny zagrożenia rozwojem nadciśnienia tętniczego u dzieci z OPM.