Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Termografiajako wstępna metoda diagnostyki dostępu naczyniowego u chorych hemodializowanych

Autor:
Jacek A. Pietrzyk, Przemysław Korohoda, Lidia Krawentek, Dorota Drożdż, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
124
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dostęp naczyniowy, termografia dynamiczna, test oziębienia, recyrkulacja w przetoce, klirens efektywny dializatora, wskaźnik dializy Kt/V
Czytaj

W pracy opisano zastosowanie termografii dynamicznej (TGd), polegającej na wykorzystaniu bodźca termicznego w postaci schładzania kończyny, która jako nieinwazyjna metoda może służyć do oceny przetok naczyniowych u hemodializowanych chorych. Badania wykonano u 15 przewlekle hemodializowanych osób przy użyciu kamery termowizyjnej firmy Vigo-System typu V-20, z akwizycją obrazu co 25 sek. U wszystkich chorych wyliczono procent recyrkulacji krwi w zespoleniu naczyniowym oraz wartość klirensu efektywnego dializatora i wskaźnika dializy Kt/V, nie wykazując znamiennie statystycznej korelacji pomiędzy półilościową skalą oceny przetoki, uwzględniającą nieprawidłowości przebiegu lub obecność zwężeń - a recyrkulacją wyliczaną jako rzeczywista (r=0,06; p=0,8) lub z klirensu efektywnego dializatora po przekształceniu wzorów z Kt/V (r= -0,11; p=0,7). Uzyskane obrazy termogra-ficzne można porównaæ do obrazów uzyskiwanych w wybranych radiologicznych badaniach naczyniowych z użyciem kontrastu. Termografia dynamiczna może byæ cenną, praktyczną pomocą w diagnozowaniu dysfunkcji przetoki oraz w ocenie anatomii układu naczyniowego kończyny, na której założono zespolenie.