Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenia kadmu w surowicy u matek dzieci z rozszczepami wargi i/lub podniebienia

Autor:
Kamil Hozyasz, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Zbigniew Surowiec
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
128
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
kadm, surowica, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, etiologia
Czytaj

Podczas badań doświadczalnych na zwierzętach stwierdzono, że ekspozycja na kadm w okresie ciąży zaburza rozwój czaszki twarzowej. W rejonach zwiększonego skażenia środowiska kadmem obserwowano częstsze rodzenie się dzieci z rozległymi rozszczepami wargi oraz wargi i podniebienia. Celem pracy było zbadanie stężenia kadmu w surowicy u matek dzieci z niezespołowymi rozszczepami czaszki twarzowej i kobiet, które urodziły zdrowe dzieci. Badaniami objęto 167 zdrowych niepalących kobiet: 62 matki dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (RWP), 29 matek dzieci z rozszczepem wargi (RW), 31 matek dzieci z rozszczepem podniebienia (RP) oraz 45 matek dzieci bez wad wrodzonych. Stężenia kadmu w surowicy oznaczono metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy średnimi stężeniami kadmu u niepalących tytoniu matek dzieci z rozszczepami czaszki twarzowej (RWP-0,15 ±0,15 ng/l, RW- 0,20 ±0,18 ng/l, RP-0,15 ±0,14 ng/l) oraz u kobiet z grupy porównawczej (0,19 ±0,18 jj.g/1). Wniosek: Wyniki naszej pracy sugerują, że w praktyce klinicznej badanie stężenia kadmu w surowicy nie może służyć jako metoda identyfikacji niepalących kobiet z grupy zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.