Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane wskaźniki stanu zdrowia oraz stężenie kotyniny w moczu chłopców z łódzkich szkół podstawowych narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym Część 2. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia chłopców narażonych na palenie bierne

Autor:
Wiktor Sabanty, Henryka Brózik
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
129
Strona końcowa:
135
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, palenie bierne, spirometria
Czytaj

Celem pracy była ocena wybranych wskaźników stanu zdrowia dzieci narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym. Badaniami objęto 201 chłopców w wieku 12-15 lat, uczniów łódzkich szkół podstawowych. Celem oceny wpływu "palenia biernego" na stan układu oddechowego badanych chłopców, zebrano wywiady dotyczące częstości zachorowań na infekcje dróg oddechowych we wczesnym dzieciństwie oraz u wszystkich przeprowadzono badanie spirometryczne płuc. Spirometrię wykonano przy użyciu aparatu Flowscreen produkcji firmy Jaeger, a jej wyniki przedstawiono w odsetkach wartości należnej. Wg danych z ankiet, aż 75,1% (151) chłopców było narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym, w ten sposób zaliczało się do tzw. „palaczy biernych". •rodłem narażenia byli rodzice - aktywni palacze tytoniu. Stan układu oddechowego tych chłopców pod pewnymi względami różnił się niekorzystnie w porównaniu do rówieśników wywodzących się z rodzin niepalących. Wśród palaczy biernych było znamiennie więcej chłopców chorujących na nawracające infekcje układu oddechowego - odpowiednio: 42,4% w rodzinach palaczy tytoniu i 26,0% w rodzinach niepalących. Ponadto stwierdzono u nich istotnie niższe średnie wartości wskaźników badania czynnościowego płuc, oceniających przepływ powietrza przez tzw. drobne oskrzela (MEF 50, MEF 25) oraz wskaźnika Tiffeanau. Decydujący wpływ na wymienione niekorzystne zjawiska miało palenie tytoniu przez matkę, zwłaszcza, jeżeli matka paliła papierosy w czasie ciąży. W porównaniu do grupy chłopców matek niepalących takie wskaźniki badania spirometrycznego jak: FEV1%VC, MEF 50 i MEF 25 były znamiennie niższe u chłopców, których matki były palaczkami tytoniu w czasie ciąży i kontynuowały palenie po urodzeniu dziecka. Nie stwierdzono istotnego wpływu palenia papierosów przez ojców na wskaźniki spirometryczne ich dzieci. Stan układu oddechowego "palaczy biernych" różnił się niekorzystnie w porównaniu do rówieśników wywodzących się z rodzin niepalących. Decydujący wpływ na niektóre niekorzystne zjawiska w stanie układu oddechowego tych chłopców miało palenie tytoniu przez matkę, zwłaszcza, jeżeli matka paliła papierosy w czasie ciąży.