Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Białaczka wrodzona u noworodków

Autor:
Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Joanna Wilk-Tyl, Ewa Musialik- Świetlińska, Halina Woś
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
145
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
białaczka wrodzona, obraz kliniczny, noworodki
Czytaj

Białaczka wrodzona jest rzadkim stanem chorobowym (4,7/1 mln noworodków). Rozpoznawana jest bezpośrednio po urodzeniu, bądź w pierwszym miesiącu życia. W obrazie klinicznym stwierdzana jest bladość powłok, wybroczyny, nacieki grudkowe z komórek leukemicznych w skórze. Rozpoznanie oparte jest na obrazie klinicznym oraz morfologicznej, cytochemicznej i immunologicznej ocenie komórek szpiku kostnego i krwi obwodowej. Często białaczce wrodzonej towarzyszą zaburzenia genetyczne. Rokowanie w tej jednostce jest złe, śmiertelność bardzo wysoka. Prezentujemy 2 przypadki noworodków hospitalizowanych w naszym oddziale, u których rozpoznano białaczkę wrodzoną.