Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ palenia papierosów przez ciężarną na rozwój płodu i noworodka

Autor:
Małgorzata Baumert
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
83
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
palenie papierosów w ciąży, urodzeniowa masa ciała, zakażenia
Czytaj

W artykule przedstawiono skutki palenia papierosów na kobietę ciężarną i jej płód. Rozważając wpływ palenia tytoniu przez pacjentki ciężarne na płód należy uwzględnić nie tylko skrócenie czasu trwania ciąży, ale także ryzyko poronień, uszkodzenie łożyska, niską urodzeniową masę ciała noworodków, zgon w okresie okołoporodowym oraz możliwość urodzenia dziecka z wadą wrodzoną, a w okresie późniejszym - występowanie chorób układu oddechowego, zapalenie uszu i problemy wychowawcze.