Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia unerwienia moczowodu jako podstawa etio patogenezy wrodzonego wodonercza u dzieci

Autor:
Marek Krakós, Ewa Andrzejewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
94
Strona końcowa:
97
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wodonercze, moczowód, połączenie miedniczkowo-moczowodowe, podmiedniczkowe zwężenie
Czytaj

Wodonercze wrodzone jest jedną z najczęstszych wad układu moczowego u dzieci. Przyczyna tej wady nie jest do końca poznana. Moczowód bierze aktywny udział w przemieszczaniu moczu z miedniczki nerkowej do pęcherza moczowego. Fale perystaltyczne zapewniające jednokierunkowy przepływ moczu w układzie moczowym powstają dzięki impulsom generowanym przez ośrodki rozrusznikowe zlokalizowane głównie w połączeniu miedniczkowo-moczowodowym i miedniczce nerkowej. Rolę ośrodków rozrusznikowych w górnym odcinku układu moczowego pełnią komórki podobne do komórek Cajala występujące w jelitach. Kontrolę nad procesem transportu moczu w drogach wyprowadzających mocz pełni autonomiczny układ nerwowy. W ścianie moczowodu występują dwa sploty nerwowe. Pierwszy zlokalizowany jest w błonie podśluzowej, a drugi w mięśniowej. Zaburzenie przemieszczania moczu z miedniczki do pęcherza moczowego prowadzi do jego zastoju w miedniczce nerkowej konsekwencją czego jest powstanie wodonercza. Miejscem gdzie najczęściej zlokalizowana jest przeszkoda powodująca utrudnienie przepływu moczu jest połączenie miedniczkowo-moczowodowe. Z najnowszych doniesień piśmiennictwa wiadomo, że odpowiedzialnymi za powstanie zwężenia pod-miedniczkowego moczowodu mogą być zaburzenia unerwienia jego ściany oraz deficyt ośrodków nadających rytm fali perystaltycznej w drogach wyprowadzających mocz.