Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Insulinoterapia u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Autor:
Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
169
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, terapia, preparaty insuliny, samokontrola, metody insulinoterapii
Czytaj

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych w populacji wieku rozwojowego. Celem leczenia jest utrzymanie normoglikemii oraz prewencja ostrych i przewlekłych powikłań choroby. W terapii dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 znajdują zastosowanie przede wszystkim insuliny humanizowane oraz analogi insulin ludzkich (insuliny zmodyfikowane). Oprócz wyboru rodzaju preparatu insulinowego ważna jest decyzja o sposobie prowadzenia insulinoterapii. Obecnie żaden ze stosowanych algorytmów podawania insuliny nie naśladuje w pełni fizjologicznego rytmu sekrecji hormonu. Użyteczność jakiegokolwiek modelu insulinoterapii musi byæ oceniona w odniesieniu do indywidualnego pacjenta i wymaga stałego weryfikowania. W leczeniu dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 najczęściej stosuje się metodę intensywnej insulinoterapii opartej o algorytm wielokrotnych wstrzyknięć lub ciągły podskórny wlew z insuliny.