Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wskazania do leczenia hormonem wzrostu u dzieci i dorosłych

Autor:
Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
170
Strona końcowa:
175
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hormon wzrostu (GH) - niedobór GH dzieci - niedobór GH u dorosłych - zespół Turnera
Czytaj

W pracy autorzy przedstawiają wskazania do leczenia hormonem wzrostu (GH) w okresie rozwojowym w celu promocji wzrostu, zarówno klasycznie uznane, takie jak somatotropinowa niedoczyn-ność przysadki, zespół Turnera, czy też przewlekła niewydolność nerek, jak i inne, rzadkie, np. zespół Willi-Pradera, zespół Noonana, hipochondroplazja, wewnątrzmaciczne upośledzenie wzrastania i krzywica hipofosfatemiczna. Przedstawiono również poglądy na temat leczenia z zastosowaniem GH u dorosłych ze wskazań metabolicznych. Zasygnalizowano możliwości zastosowania GH w biologii rozrodu.