Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroby nowotworowe a alergia i atopia - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Anna Charubczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
176
Strona końcowa:
183
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nowotwory, alergia, atopia
Czytaj

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat wzajemnej korelacji pomiędzy chorobami nowotworowymi i alergicznymi. Większość badaczy stwierdziła rzadszą zapadalność na niektóre choroby nowotworowe u osób cierpiących na alergię. Dotychczas przeprowadzone przez nich badania dotyczyły jedynie badań epidemiologicznych prowadzonych w grupie osób dorosłych. Wiele objawów chorób alergicznych może zmniejszaæ się lub ustępować wraz z wiekiem (alergia pokarmowa i skórna), podczas gdy w tym samym czasie rośnie częstość zachorowań na choroby nowotworowe. Początek powstania choroby nowotworowej można zatem wiązać ze spadkiem "nadzoru immunologicznego", podczas gdy w chorobach atopowych system odpornościowy jest "nadwrażliwy". W pracy omówiono rolę immunoglobuliny klasy E (IgE), histaminy, eozynofilów i cytokin w zwalczaniu lub zapobieganiu wystąpieniu choroby nowotworowej.