Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakrzepica u dzieci z chorobą nowotworową - aktualny problem kliniczny

Autor:
Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
184
Strona końcowa:
187
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zakrzepica, choroby nowotworowe, dzieci
Czytaj

U dzieci z chorobą nowotworową występuje zwiększone ryzyko rozwoju zakrzepicy. Wynika to zarówno z obecności samego nowotworu, stosowanego leczenia, jak też współistnienia dodatkowych - wrodzonych i nabytych - czynników prozakrzepowych. Opisano liczne czynniki sprzyjające występowaniu choroby zakrzepowej w przebiegu nowotworów. Są to między innymi zaburzenia w oso-czowym układzie krzepnięcia i fibrynolizy, zaburzenia w liczbie i czynności płytek krwi, wytwarzanie przez komórki nowotworowe substancji o charakterze prokoagulacyjnym lub też miejscowa aktywacja krzepnięcia w obrębie guza nowotworowego. Niektóre leki cytostatyczne również wpływają na układ krzepnięcia i fibrynolizy, w pierwszym rzędzie należą do nich L-asparaginaza i glikokortykosteroidy. Do dodatkowych czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy u dzieci z chorobą nowotworową zalicza się centralne cewniki dożylne, a także znane z kliniki chorych dorosłych rozległe zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie i ciężkie zakażenia. Coraz częściej podkreśla się znaczenie wrodzonej predyspozycji do rozwoju zakrzepicy. Wskazane jest sformułowanie standardów profilaktyki, diagnostyki i leczenia zakrzepicy u dzieci z chorobą nowotworową.