Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Samoocena masy ciała i odchudzanie się młodzieży w okresie dojrzewania

Autor:
Hanna Kołoło, Barbara Woynarowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
196
Strona końcowa:
201
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
samoocena masy ciała, BMI, odchudzanie, młodzież, okres dojrzewania
Czytaj

Podejmowanie przez młodzież w okresie dojrzewania działań związanych z kontrolowaniem masy ciała jest powszechnym zjawiskiem w krajach rozwiniętych. Cel pracy. przedstawienie wyników badań dotyczących samooceny masy ciała i częstości stosowania diet oraz innych działań podejmowanych w celu schudnięcia przez dojrzewającą młodzież, zmian w tym zakresie w latach 1994-2002 oraz związku między samooceną masy ciała a BMI i odchudzaniem się. Badane osoby i metoda. Badania ankietowe wykonano w latach 1994, 1998 i 2002 w reprezentatywnych próbach młodzieży w wieku 11, 13 i 15 lat, w ramach międzynarodowych badań „HBSC - Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study". Wyniki. Postrzeganie własnej masy ciała przez nastolatki w znacznym stopniu różnicuje płeć i wiek. Dziewczęta uważały się dwukrotnie częściej niż chłopcy za zbyt grube (odpowiednio 46% i 23%) i prawie dwukrotnie rzadziej za zbyt szczupłe (15% i 26%). Z wiekiem u dziewcząt zwiększał się odsetek uważających się za zbyt grube, u chłopców za zbyt szczupłych. W latach 1994-2002 zwiększał się odsetek uważających się za zbyt grubych u 15-letnich chłopców i we wszystkich grupach wieku u dziewcząt. Odchudzało się 20% dziewcząt i 9% chłopców i z wiekiem odsetek odchudzających się zwiększał się u dziewcząt (od 12% u 11-latek do 26% u 15-latek) i zmniejszał się u chłopców (odpowiednio 12% i 7%). W latach 1994-2002 wzrósł odsetek odchudzających się zwłaszcza dziewcząt. Stwierdzono brak zgodności między samooceną masy ciała a wskaźnikiem BMI oraz, że na decyzję o odchudzaniu się bardziej wpływa samoocena masy ciała niż rzeczywisty jej nadmiar. Wnioski. Kontrolowanie masy ciała jest częstym zjawiskiem wśród nastolatków w Polsce. Nieuzasadnione nadmiarem masy ciała odchudzanie się w okresie pokwitania należy uznaæ za zachowanie ryzykowne dla zdrowia, wymagające zwrócenia uwagi na ten problem przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek szkolnych.