Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wrodzone torbiele skórne w okolicy łuku brwiowego

Autor:
Marcin Wiszniewski, Julia Kruk-Jeromin
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
202
Strona końcowa:
204
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wrodzona torbiel skórna, łuk brwiowy, leczenie chirurgiczne
Czytaj

Cel pracy: Torbiel skórna jest wrodzoną zmianą o charakterze guzowatym zlokalizowaną w tkance podskórnej. Widoczna jest ona u dzieci już w pierwszym roku życia w postaci powoli powiększającego się, niebolesnego, oddzielonego od otoczenia podskórnego guzka, stanowiącego przede wszystkim problem kosmetyczny. Jej zawartość stanowi treść serowata i elementy pochodzenia skórnego. Należy ją różnicować z innymi zmianami guzowatymi. Jedyną skuteczną metodą leczenia jest chirurgiczne, całkowite usunięcie torbieli. Materiał i metody. W Klinice Chirurgii Plastycznej, w latach 1972-2003, operacyjnemu wycięciu wrodzonej torbieli naskórkowej okolicy tuku brwiowego poddano 25 pacjentów w wieku od 1 roku do 24 lat. Jako metodę leczenia zastosowano wytuszczenie torbieli z cięcia na granicy włosów brwiowych. Zwracano szczególną uwagę na całkowite usunięcie torbieli i ewentualnych przetok drążących do okolicznych struktur. Wyniki. We wszystkich przypadkach leczenie przebiegało bez powikłań. Wynik badania histopatologicznego potwierdził rozpoznanie torbieli skórnej. Badanie kontrolne u leczonych chorych przeprowadzono po 1 i 6 miesiącach. Blizny oceniano według ogólnie przyjętych kryteriów: przebieg, kolor, wyniosłość, ewentualne zniekształcenie najbliższej okolicy. Wszystkie blizny były kosmetyczne i słabo widoczne. Wnioski. Dane z piśmiennictwa są zbieżne z naszymi obserwacjami dotyczącymi rozpoznania klinicznego i histopatologicznego, konieczności leczenia chirurgicznego wrodzonych torbieli skórnych oraz dbałości o wynik kosmetyczny zabiegu. Różnice dotyczą wieku leczonych chorych, którzy za granicą operowani byli do 2 roku życia, zaś średnia wieku naszych pacjentów wynosi 9 lat.