Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odległe wyniki szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym

Autor:
Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
215
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
szczepienia, wirusowe zapalenie wątroby typu B, zespół nerczycowy
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia przeciwciał anty-HBs u dzieci z zespołem nerczy-cowym po 1-6 latach od ukończenia szczepienia przeciw wzw typu B. Materiał i metody: U 50 pacjentów zaszczepionych w latach 1994-99 stosowano szczepionkę Engerix-B wg dwóch różnych schematów tj. 0-1-2-6 miesiąc lub 0-1-6 miesiąc. Wyniki: Większość z dzieci (31/50; 62%) wykazała zadowalającą odporność poszczepienną (anty HBs>100 IU/l). Nie odpowiedziało na szczepienie (anty HBs<10 I U/l) 5 (10%) dzieci, natomiast niskie miano przeciwciał (10-100 IU/l) stwierdzono u 14 (28%) pacjentów. Dzieci z poziomem anty-HBs<100 IU/l zostały zakwalifikowane do podania dodatkowej, podwójnej dawki szczepionki. Wnioski: Z uwagi na możliwość słabszej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu istnieje konieczność monitorowania stężenia przeciwciał anty-HBs, szczególnie u dzieci z ciężkim przebiegiem zespołu nerczycowego.