Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zasady profilaktyki odmatczynego zakażenia HIV i ich realizacja w praktyce

Autor:
Lidia Stopyra
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
216
Strona końcowa:
219
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
HIV, zakażenie odmatczyne, profilaktyka
Czytaj

80-86% zakażeń HIV u dzieci to zakażenia wertykalne. Ryzyko zakażenia dziecka przez matkę HIV pozytywną podczas ciąży, porodu i karmienia piersią wynosi w Europie 25-30%, a np. w Afryce sięga 65%. Istnieje skuteczna profilaktyka tych zakażeń. Zmniejsza ona ryzyko zakażenia odmatczynego HIV do ok. 8% a wg niektórych doniesień do 1%. Zasady profilaktyki określone są w protokole ACTG 076 z późniejszymi modyfikacjami związanymi ze stale rosnącymi możliwościami terapii zakażeń HIV (1). Cel pracy. Celem pracy była ocena realizacji profilaktyki zakażeń wertykalnych HIV u 15 dzieci matek HIV(+) hospitalizowanych na oddziale w latach 1994 - 2002. Oceniano zgodność prowadzonej profilaktyki u matki oraz u dziecka z zaleceniami protokołu ACTG 076 oraz jej skuteczność. Wyniki. Stwierdzono, że spośród 15 obserwowanych matek i dzieci profilaktykę przeprowadzono u 6 matek (u 4 prawidłową, u 2 profilaktyka była niepełna) oraz u 9 dzieci. Spośród 13 dzieci, które zakończyły obserwację - u 1 zdiagnozowano wertykalne zakażenie HIV. Warto podkreślić, że w 8 przypadkach (na 15 obserwowanych) fakt zakażenia HIV był nieznany służbie zdrowia w chwili zgłoszenia się pacjentki do porodu. Wnioski. W związku z dużą skutecznością profilaktyki zakażeń wertykalnych oraz koniecznością leczenia dzieci zakażonych należy podjąć działania zmierzające do usprawnienia identyfikacji kobiet zakażonych HIV we wczesnej ciąży oraz osiągnięcia zadowalającej współpracy między lekarzem chorób zakaźnych, ginekologiem i pediatrą, zapewniającej właściwą realizację tej profilaktyki w praktyce.