Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wyników prostego wycięcia chirurgicznego zmian skórnych u dzieci

Autor:
Adrian Masłoń, Dorota Zaremba, Jerzy Niedzielski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
220
Strona końcowa:
224
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zmiany skórne, znamiona, naczyniaki, proste wycięcie chirurgiczne, dzieci
Czytaj

Ocena wyników leczenia zmian skórnych u dzieci metodą prostego wycięcia chirurgicznego. Materiał i metody: 290 dzieci (145 chłopców i 145 dziewcząt) w wieku od 1 miesiąca do 1 7 lat, leczonych w latach 2000-2002. U 156 pacjentów usunięto znamiona, u 134 inną zmianę skórną. Badanie kontrolne przeprowadzono u 67 pacjentów (34 chłopców, 33 dziewcząt), w wieku od 0,5 do 16 lat, leczonych w 2002 r. Grupa I: 42 pacjentów po usunięciu 55 znamion; grupa II -25 pacjentów po usunięciu 26 innych zmian skórnych. Wyniki: Znamiona zlokalizowane były: na głowie i szyi - 17%, tułowiu - 66%, kończynach - 17%. Pozostałe zmiany skórne znajdowały się na: głowie i szyi - 39%, tułowiu - 30%, kończynach - 31%. Wszystkie usunięte zmiany oceniono histopatologicznie jako łagodne. Grupa I: obiektywna ocena wyniku leczenia: bardzo dobry - 1 pacjent (1,8%), dobry - 8 (14,6%), zadowalający - 12 (21,8%), niezadowalający - 34 (61,8%); subiektywna ocena: bardzo dobry - 6 pacjentów (10,9%), dobry - 16 (29,1%), zadowalający - 18 (32,7%), niezadowalający - 15 (27,3%). Grupa II; obiektywna ocena: bardzo dobry - 2 (7,7%), dobry - 7 (27%), zadowalający - 5 (19,2%), niezadowalający - 12 (46,1%); subiektywna ocena: bardzo dobry - 7 (27%), dobry - 9 (34,6%), zadowalający - 7 (27%), niezadowalający - 3 (11,5%). Wnioski: Znamiona zlokalizowane były najczęściej na tułowiu, pozostałe zmiany skórne na głowie i szyi. Dominowały znamiona złożone i naczyniaki. U ponad połowy dzieci wynik leczenia oceniono jako niezadowalający. Blizny o niezadowalającym wyglądzie zlokalizowane na tułowiu, występowały w obu grupach znamiennie częściej niż ocenione pozytywnie. Z uwagi na powyższe, należy w opinii autorów rozważyć u części pacjentów zastosowanie alternatywnych metod leczenia, tj.: laseroterapii, dermabrazji, krioterapii lub przyżegania.