Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności czynno-biernej profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci poddanych chemioterapii

Autor:
Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
228
Strona końcowa:
231
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wirusowe zapalenie wątroby typu B, profilaktyka, szczepienia, dzieci, chemioterapia
Czytaj

Coraz powszechniejsze szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) spowodowały spadek częstości zachorowań na wzw B w Polsce. Nadal jednak do grup ryzyka szczególnie narażonych na zachorowanie należą dzieci leczone z powodu chorób nowotworowych. Cel pracy. Ocena skuteczności profilaktyki czynno-biernej wzw B u dzieci poddanych chemioterapii. Materiał i metody. W grupie 95 dzieci (48 chłopców i 47 dziewczynek) w wieku 1-16 lat leczonych z powodu chorób nowotworowych prowadzono profilaktykę czynno-bierną wzw b, kierując się osiąganym w surowicy stężeniem przeciwciał ochronnych anty-HBs. Wyniki. Stwierdzono, że dzieci szczepione przeciw wzw b przed rozpoznaniem choroby nowotworowej osiągały wyższe stężenia przeciwciał ochronnych anty-HBs niż dzieci szczepione podczas intensywnej chemioterapii. Serokonwersję osiągnięto u 60% dzieci szczepionych podczas leczenia przeciwnowotworowego, ale tylko 33% dzieci miało stężenie przeciwciał powyżej 100 I U/l. U 23% dzieci mimo prowadzenia podczas chemioterapii profilaktyki czynno-biernej wzw B nie udało się osiągnąć stężenia przeciwciał anty-HBs powyżej 10 IU/l, u dzieci poddanych intensywnej chemioterapii konieczna jest więc okresowa kontrola stężenia przeciwciał anty-HBs. Ze względu na obniżenie się wyjściowo zadowalającego stężenia tych przeciwciał 39 dzieci wymagało dodatkowych szczepień lub podania immunoglobuliny anty-HBs. Wnioski. Prowadzona w ten sposób profilaktyka czynno-bierna wzw B była skuteczna w 100% przypadków, w badanej grupie nie stwierdzono zakażenia wirusem hepatitis B podczas chemioterapii.