Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie powięzi wołowej w rekonstrukcji przepony u noworodka z wrodzoną przepukliną przeponową

Autor:
Wojciech Walas, Jacek Wąsik, Anna Ziemba
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
247
Strona końcowa:
249
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wrodzona przepuklina przeponowa, noworodek, operacja rekonstrukcyjna, powięź wołowa
Czytaj

Przedstawiono przypadek donoszonego noworodka z wrodzoną przepukliną przeponową, spowodowaną brakiem prawej kopuły przepony. Rozpoznanie przepukliny postawiono na podstawie zdjęcia rtg klatki piersiowej. Badaniem echokardiograficznym stwierdzono nadciśnienie płucne. W leczeniu zastosowano wentylację oscylacyjną (HFOV) i tlenek azotu wziewnie, uzyskując stabilizację stanu dziecka. W 3. dobie życia noworodka operowano. Podejrzewając znaczny ubytek przepony przed zabiegiem zabezpieczono łatę z powięzi wołowej. W trakcie operacji stwierdzono brak prawej kopuły przepony. Wykonano jej rekonstrukcję przy użyciu przygotowanej łaty. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. W 3. dobie po zabiegu zakończono podaż tlenku azotu, w 13. dobie dziecko ekstubowano, a w 49. - wypisano do domu. Dziewczynka pozostaje pod stałą obserwacją. W wieku 3 lat rozwija się dobrze, bez typowych dla tej patologii powikłań. W dyskusji przedstawiono różne możliwości rekonstrukcji przepony, ze szczególnym uwzględnieniem powikłań późnych.