Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostra białaczka promielocytowa (apl) powikłana ostrym zapaleniem trzustki i kątnicy

Autor:
Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
264
Strona końcowa:
266
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ostra białaczka promielocytowa (APL), zapalenie kątnicy, ostre zapalenie trzustki, kwas all-transretinowy (ATRA), dzieci
Czytaj

Ostra białaczka promielocytowa (APL) jest rzadką postacią leukemii u dzieci, stanowi ok. 3-5% wszystkich postaci ostrych białaczek nielimfoblastycznych (ANLL). Wprowadzenie do leczenia kwasu all-transretinowego (ATRA), indukującego różnicowanie komórek blastycznych do dojrzałych form granu-locytów, znacznie poprawiło wyniki leczenia. Terapia związana jest z bardzo poważnymi powikłaniami do których należą m.in. zapalenie kątnicy (typhlitis) oraz ostre zapalenie trzustki. Przedstawiamy przypadek 13-letniej pacjentki z rozpoznaną w październiku 2001 r. APL, u której na podstawie objawów klinicznych, laboratoryjnych i obrazowych rozpoznano powyższe powikłania. Pomimo tak trudnych w rokowaniu komplikacji dziewczynka przeżyła i pozostaje w remisji choroby zasadniczej.