Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stłuszczenie wątroby ujawnione po leczeniu lamiwudyną przewlekłego zapalenia wątroby typu B u 15-letniego chłopca

Autor:
Barbara Kowalik-Mikołajewska, Małgorzata Aniszewska, Bożena Walewska-Zielecka
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
272
Strona końcowa:
275
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
HBV, dzieci, lamiwudyna, stłuszczenie wątroby
Czytaj

Analogi nukleozydowe mogą powodowaæ uszkodzenie mitochondriów. Lamiwudyna jest nukleozy-dem, którego toksyczności dotąd nie opisano. Znalazła zastosowanie w leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby typu B. Piętnastoletni chłopiec z przewlekłym agresywnym zapaleniem wątroby typu B (I biopsja wątroby) był leczony interferonem alfa przez 20 tygodni bez uzyskania efektu. Po 2,5 latach przerwy zastosowano leczenie lemiwudy-ną, które prowadzono przez 2 lata. We wstępnej biopsji wątroby (II badanie) aktywność zapalna (HAI) =5, włóknie-nie (staging)=1 pkt. Po leczeniu także nieskutecznym, kolejna biopsja wątroby (III) ujawniła znacznego stopnia stłuszczenie grubokropelkowe hepatocytów (80%). U chłopca wykluczono choroby metaboliczne z zakresu przemiany aminokwasów, węglowodanów i tłuszczów oraz chorobę Wilsona. Także wywiad rodzinny w tym kierunku był negatywny. Po 1 roku obserwacji po zakończeniu leczenia lamiwudyna dokonano kolejnej oceny histopatologicznej bioptatu wątroby (IV). Stwierdzono całkowite ustąpienie stłuszczenia, natomiast aktywność zapalna (grading) powróciła do stanu sprzed leczenia lamiwudyna. Wydaje się prawdopodobne, że terapia lamiwudyna ujawniła defekty enzymatyczne w procesach red-ox, co doprowadziło do stłuszczenia wątroby.