Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów chorych na łuszczycę

Autor:
Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
191
Strona końcowa:
194
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, edukacja zdrowotna, pielęgniarka, standard
Czytaj

Wprowadzenie: £uszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry o przewlekłym i nawrotowym przebiegu. Istotnym elementem, który może poprawiæ jakość życia pacjentów jest zwiększenie ich poziomu wiedzy o chorobie oraz metodach samopielęgnacji. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa pielęgniarka, dla której edukacja zdrowotna jest jednym ze stałych elementów jej działalności zawodowej. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie standardu edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów chorych na łuszczycę. Materiał i metody: Standard został opracowany zgodnie z zaleceniami Europejskiego Ruchu na Rzecz Zapewnienia Jakości -EuroQuan (The European Quality Assurance Network), wg teorii Danabediana i oparty na założeniach „Koła Langa". Wyniki: Opracowano standard, który uwzględnia edukację chorych na łuszczycę w celu poprawy ich jakości życia. Wnioski: Najlepszą metodą osiągnięcia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do chorych z łuszczycą jest postępowanie zgodne ze specjalnie skonstruowanym standardem. Wskazane byłoby prowadzenie edukacji nie tylko wśród pacjentów z łuszczycą, ale również ich rodzin i znajomych.