Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenia grzybicze i drożdżakowe skóry u chorych po przeszczepie nerki

Autor:
Dorota Trzmiel, Ewa Krauze, Mariola Wyględowska-Kania, Andrzej Więcek, Ligia Brzezińska-Wcisło
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
197
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zakażenia grzybicze, przeszczep nerki
Czytaj

Wprowadzenie: Transplantacja nerki stosowana jest w schyłkowych stanach niewydolności tego narządu bez względu na pierwotną przyczynę choroby. U pacjentów poddanych zabiegowi transplantacji nerekobserwuje się wiele różnych pod względem klinicznym zmian skórnych związanych najczęściej z leczeniem immunosupresyjnym. Do powikłań tych należą infekcje skóry, wśród których na pierwszym miejscu należy odnotowaæ zakażenia grzybicze. Cel pracy: Ocena najczęściej występujących zakażeń grzybiczych u chorych po przeszczepie nerki. Przebadano 300 pacjentów poddanych transplantacji nerki i pozostających w obserwacji Przyklinicznej Poradni Leczenia Immunosupresyjnego Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ?ląskiej AM w Katowicach. Po badaniu wstępnym chorzy, u których na podstawie objawów klinicznych podejrzewano zakażenie grzybicze, zostali kierowani do pracowni mikologicznej Kliniki Dermatologii w Katowicach, gdzie wykonano badanie mikologiczne bezpośrednie oraz zakładano hodowlę. Wyniki: Wyłoniono grupę 34 chorych (11,3%) w wieku od 26 do 59 lat, w tym 12 kobiet oraz 22 mężczyzn. Wśród infekcji dominowały zakażenia grzybem drożdżopodobnym Malassezia furfur (16 chorych), dermatofitami w obrębie płytek paznokciowych stóp (5 chorych), rąk (6 chorych), skóry stóp (2 chorych), Scopulariopsis brevicaulis (3 chorych), Epidermophyton floccosum (1 chory) oraz Candida albicans (1 chory). Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy stwierdzono, że zakażenia grzybicze skóry i przydatków nie były aż tak częstym powikłaniem u chorych po transplantacji nerki, jak można by przypuszczaæ, z uwagi na to, że biorcy przeszczepów nerek są uważani za grupę zwiększonego ryzyka rozwoju zmian skórnych.