Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Próba porównania wyników badań termograficznych i histopatologicznych w ocenie znamion barwnikowych i wybranych nowotworów skóry

Autor:
Ewa Krauze, Mariola Wyględowska-Kania, Ewa Pierzchała, Ewa Syguła, Dominika Wcisło-Dziadecka, Bronisław Kajewski, Ryszard Bogucki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
199
Strona końcowa:
203
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
termowizja, rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, znamię barwnikowe
Czytaj

Wprowadzenie: W aspekcie coraz częściej występujących nowotworów skóry bardzo duży nacisk kładzie się na poszukiwanie nowych metod diagnostycznych pozwalających na wczesne wykrywanie stanów przednowotworowych i nowotworów skóry. Termografia, polegająca na ocenie promieniowania podczerwonego wysyłanego przez poszczególne fragmenty skóry, jako w pełni bezpieczna i nieinwazyjna metoda znalazła szerokie zastosowanie w diagnostyce wielu schorzeń. Cel pracy: Celem pracy było wykazanie, czy istnieje, a jeżeli tak, to w jakim stopniu, zależność między wynikami badań termowizyjnych a wynikami badań histopatologicznych ocenianych zmian chorobowych. Materiał i metody: Badanie wykonano u 93 pacjentów - 48 kobiet i 45 mężczyzn w wieku od 14 do 77 lat. Grupa obejmowała chorych z rozpoznaniem naevus pigmentosus - 31 przypadków, carcinoma basocellulare - 56 przypadków i carcinoma spinocellulare - 6 przypadków. Badanie termograficzne przeprowadzono za pomocą szwedzkiej aparatury typu „470" firmy AGEMA. Wyniki: Przeprowadzona analiza statystyczna i wynikające z niej statystycznie istotne różnice temperatur badanych zmian chorobowych pozwalają na wstępne zróżnicowanie carcinoma basocellulare i carcinoma spinocellulare. W przypadku chorych ze znamionami barwnikowymi termowizja pozwala na dodatkowe monitorowanie stanu miejscowego w obrębie znamion. Wnioski: Termografia jest przydatna w diagnostyce lub ocenie leczenia schorzeń skóry, nadal jednak pozostaje metodą uzupełniającą wyniki innych, bardziej precyzyjnych badań klinicznych.