Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sarkoidoza skóry i układu oddechowego w praktyce dermatologicznej

Autor:
Kazimierz Kalbarczyk, Magdalena Ciupińska, Leszek Kalbarczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
209
Strona końcowa:
213
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sarkoidoza skóry, sarkoidoza układu oddechowego
Czytaj

Przedstawiono 4 przypadki zmian skórnych z zajęciem układu oddechowego. Dwa przypadki rumienia guzowatego, u których badaniem radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono powiększenie węzłów chłonnych wnęk i I/II stopień sarkoidozy układu oddechowego. U dwóch następnych pacjentów w wycinkach pobranych z niecharakterystycznych zmian skórnych wykazano utkanie typu sarkoidozy, a badanie pulmonologiczne ujawniło zmiany II/III stopnia zarówno we wnękach, jak i płucach.