Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie atopowego zapalenia skóry u dorosłych pacjentów

Autor:
Hana Zelenková
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
220
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, leczenie, takrolimus, pimekrolimus
Czytaj

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą chorobą uwarunkowaną genetycznie, cechującą się charakterystycznymi zmianami skórnymi, odpowiednimi dla danych grup wiekowych. Zmiany mogą mieæ przebieg ostry, charakterystyczne są również nawroty. Zmiany u dorosłych utrzymują się zazwyczaj dłuższy czas. Remisja występuje najczęściej po ukończeniu 30 r.ż. Najbardziej charakterystycznym objawem jest nasilony świąd, który prowadzi do zaostrzenia istniejących zmian skórnych. Leczenie dorosłych chorych wymaga wysoce specjalistycznego i wielokierunkowego postępowania. Konieczna jest wnikliwa analiza przyczyn choroby z uwzględnieniem warunków środowiska domowego i w miejscu pracy oraz stanu psychicznego pacjenta. Obecnie stosowane metody terapii można podzieliæ na trzy grupy: (1) Podstawowy schemat terapeutyczny (eliminacja czynników nasilających chorobę, niezróżnicowana terapia zzastosowaniem emolientów, miejscowo stosowane leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dieta, leczenie innych chorób), (2) Zalecenia terapeutyczne (miejscowa terapia - z użyciem leków przeciwhistaminowch, kortykosteroidów, okładów i kąpieli z różnymi substancjami leczniczymi, barwników, innych preparatów do stosowania miejscowego, substancji myjących, leki do stosowania ogólnego - leki przeciwhistaminowe, antybiotyki, cyklosporyna A, kortykosteroidy, fototerapia, fotochemioterapia, hospitalizacja na oddziałach dziennych, leczenie powikłań - zarówno infekcji spowodowanych przez wirusy, bakterie, grzyby, jak też powikłań w postaci wyprysku dys-hydrotycznego, należy również w terapii uwzględnić psychoterapię oraz leczenie klimatyczne), (3) Alternatywne i eksperymentalne metody lecznicze (niezbędne kwasy tłuszczowe, chińska herbata, alergeny odczulające, interferon y, ekstrakt z grasicy, miejscowo gammaglobuliny, inhibitor fosfodiesterazy) oraz (4) dodatkowo nowe preparaty: takrolimus, pimekrolimus. Po opanowaniu stanu ostrego choroby należy stale kontrolowaæ stan chorego, takaby jak najdłużej pozostawał w remisji. Pacjent powinien mieæ jak najszerszą wiedzę na temat atopowego zapalenia skóry. Szczególnie ważne jest tu posiadanie wiadomości na temat czynników środowiskowych potencjalnie zaostrzających chorobę (czyste środowisko bez alergenów). Przygotowany dermatolog powinien mieæ wystarczające informacje na temat dermatokosmetyków, aby móc wskazaæ odpowiednie dla pacjenta preparaty.