Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kandydoza narządów płciowych u partnerów seksualnych: zakażenia wieloogniskowe

Autor:
Jolanta Kwaśniewska, Agnieszka Jaskółowska, Anna Choczaj-Kukuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
237
Strona końcowa:
241
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
kandydoza, narządy płciowe, zakażenia wieloogniskowe
Czytaj

Wprowadzenie: Nawracająca kandydoza narządów płciowych staje się coraz trudniejszym problemem medycznym. Wskazuje na to m.in. wzrastająca średnia liczba nawrotów w ciągu roku. Na podstawie wcześniejszych badań własnych prowadzonych u pacjentów płci męskiej z kandydoza narządów płciowych, opracowano algorytm postępowania diagnostycznego, umożliwiający określenie zakresu inwazji grzybami. Cel pracy: Poszukiwanie grzybów w ontocenozach narządów płciowych, jamy ustnej i przewodu pokarmowego u kobiet z nawracającą kandydoza pochwy i ich partnerów seksualnych oraz oznaczenie gatunków i asymilacyjnych kodów liczbowych wyodrębnionych szczepów. Materiał i metody: Posługując się oryginalnym schematem postępowania diagnostycznego, zbadano 100 osób - 50 kobiet i 50 mężczyzn - partnerów seksualnych, z objawami klinicznymi ze strony narządów płciowych. Dane wywiadu wskazywały na nawracanie procesu chorobowego u kobiet nawet do 6-8 razy w roku w ciągu 4-12 lat, mimo stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych. Partnerzy seksualni tych pacjentek byli leczeni najczęściej miejscowo, bez wykonania badania mikologicznego. Od kobiet do badań mikologicznych pobierano treść pochwy, materiałz okolicy sromu, treść jamy ustnej i kał, od mężczyzn -treść spod napletka, materiał z żołędzi, mocz, ejakulat, treść jamy ustnej i kał. Wyodrębniając szczepy grzybów z różnych materiałów biologicznych pacjentów i różnicując gatunki, wykorzystano tryb postępowania opracowany w naszej Katedrze. Wyniki: Łącznie u 100 osób wykonano 500 posiewów. Wyodrębniono 301 szczepów, w tym 155 od kobiet i 146 od mężczyzn. Wśród 50 par, u 37 (74%) grzyby wykryto w narządach płciowych, w tym samym czasie u obojga partnerów. Grzyby występowały u 100% zbadanych kobiet w treści pochwy, u 54% - w materiale ze sromu. U pacjentów płci męskiej grzyby wykryto w materiale spod napletka u 56% zbadanych, w materiale z żołędzi-także w 56%, w eja-ku lacie-u 26%. Oceniając wieloogniskowość zakażenia u kobiet z nawracającą kandydoza pochwy stwierdzono najczęściej za każenia trój-(46%) i cztero-ogniskowe (34%), dwuogniskowe - u 16%, a jednoogniskowe - tylko u 4% zbadanych. U partnerów seksualnych pacjentek wykazano zakażenia jedno-(18%), dwu- (18%), trój- (24%), cztero- (18%), pięcio- (14%) i sześcioogniskowe (4%). Wyhodowane szczepy należały w większości (89%) do gatunku Candida albicans, a w pozostałych przypadkach - do C. glabrata i C. tropicalis. Zgodność gatunków i asymilacyjnych kodów liczbowych wykazano u 38 spośród 50 analizowanych par. W terapii wykorzystano flukonazol i itrakonazol oraz leki działające miejscowo, w kuracjach nie krótszych niż 3-4 tygodnie. Wnioski: 1. U kobietz nawracającą kandydoza narządów płciowych i ich partnerów seksualnych stwierdza się wysoką częstość występowania grzybów wwielu materiałach biologicznych. 2. Wieloogniskowość zakażenia grzybami u partnerów seksualnych może byćjednąz przyczyn długotrwałości i nawracania grzybicy narządów płciowych. 3. Zgodność gatunków i asymilacyjnych kodów liczbowych szczepów grzybów, wyodrębnionych od zbadanych kobiet i ich partnerów, wskazuje na możliwość transmisji grzyba - jako składnika różnych ontocenoz - nie tylko w organizmie jednej osoby. 4. Ustalenie zakresu inwazji grzybami w oparciu o wyniki badań mikologicznych uzasadnia zastosowanie u pacjentów leków przeciwgrzybiczych o działaniu ogólnym.