Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zdolności do wytwarzania śluzu przez grzyby Candida albicans, w zależności od miejsca izolacji szczepów

Autor:
Maria Szymankiewicz, Janusz Kowalewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
252
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida albicans, śluz, miejsce izolacji szczepów
Czytaj

Wprowadzenie: Wzrost w biofilmie jest najbardziej powszechnym sposobem występowania bakterii i grzybów w warunkach naturalnych, ale jest także istotny w zakażeniach szpitalnych. Drobnoustroje w biofilmie są wysoce oporne na leki przeciwdrobnoustrojowe. Bakteryjny biofilm był przedmiotem wielu prac. Znacznie mniej jednakwiadomo o biofilmie wytwarzanym przez grzyby. Candida albicans (C. albicans) należy do najczęściej izolowanych grzybów z materiałów klinicznych. Powoduje zakażenia powierzchniowe i układowe. Tworzenie biofilmu przez szczepy należące do tego gatunku jest przyczyną braku aktywności klinicznie ważnych leków przeciwgrzybiczych, takich jak: amfoterycyna B i flukonazol, a co z tym się wiąże, niepowodzeń w leczeniu. Ponadto, wytwarzanie biofilmu jest uważane za potencjalny czynnikzjadliwości Candida. Cel pracy: Celem pracy była ocena zdolności do wytwarzania śluzu przez badane szczepy C. albicans, jak również ocena wpływu miejsca izolacji szczepów na ujawnienie badanej cechy biologicznej. Materiał i metody: 161 izolatów C. albicans wyodrębnionych z materiałów klinicznych, w toku rutynowych procedur diagnostycznych, było ocenianych na zdolność do wytwarzania śluzu. Izolaty pochodziły z dwóch bydgoskich szpitali od pacjentów leczonych z powodu chorób nowotworowych i nienowotworowych. Materiał pobierano z górnych i dolnych dróg oddechowych, moczu i rurek tracheostomijnych. Szczepy były identyfikowane testem germ-tube i za pomocą karty YBC w systemie Vitek 60 (bioMérieux), zgodnie z instrukcją producenta. Wytwarzanie śluzu oceniano w bulionie Sabourauda wzbogaconym glukozą (końcowe stężenie, 8%). Wyniki: 20 (12,4%) ze 161 badanych szczepów C. albicans wyodrębnionych z materiałów klinicznych było śluz (+). Wytwarzanie śluzu najczęściej obserwowano wśród szczepów wyizolowanych z rurek tracheostomijnych, najmniej szczepów śluz (+) pochodziło z górnych dróg oddechowych. Nie otrzymano jednak istotnej statystycznie różnicy w zależności od miejsca izolacji szczepów (p>0,05). Wnioski: 1. Tylko nieliczne szczepy C. albicans zdolne były do wytwarzania śluzu. 2. Nie odnotowano istotnej różnicy w wytwarzaniu śluzu między szczepami pochodzącymi z różnych materiałów.