Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania i czynniki patogenetyczne grzybicy stóp w wybranych grupach społeczno-zawodowych mężczyzn - u górników (część I)

Autor:
Grażyna Kamińska-Winciorek, Ligia Brzezińska-Wcisło
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
253
Strona końcowa:
259
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica skóry stóp, czynniki etiologiczne, górnicy
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica stóp jest najczęstszą formą zakażenia grzybiczego, a dotyczyæ może od 20 do 70% populacji na świecie. Cel pracy: Założeniem pracy była próba odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jak często występowały zmiany chorobowe w obrębie skóry stóp, a jak często grzybica skóry stóp? 2. Jak przedstawiał się udział grzybów chorobotwórczych w grzybicy skóry stóp potwierdzonej morfologią kliniczną i badaniem mikologicznym w badanej grupie? Materiał i metody: Badania kliniczne przeprowadzono w okresie letnim w latach 2000-2002, wśród pracowników w obrębie wybranego zakładu pracy -jednej z kopalń węgla kamiennego na Górnym ?ląsku. Liczba badanych górników wynosiła 97 osób. Badania obejmowały zebranie wywiadu (połączone z wypełnieniem ankiety) przeprowadzenie badania dermatologicznego oraz mikologicznego. W przypadku stwierdzonych w badaniu dermatologicznym zmian w obrębie skóry stóp (przestrzenie międzypalcowe, podeszwy) oraz płytek paznokciowych pobierano zeskrobiny celem badania mikologicznego. We wszystkich przypadkach wykonywano preparaty bezpośrednie oraz posiewy na podłożu Sabourauda w odpowiednich modyfikacjach. Rozpoznanie grzybicy stóp definiowano jako zakażenie grzybicze obejmujące skórę lub/i przestrzenie międzypalcowe stopy, ustalano na podstawie morfologii klinicznej potwierdzonej bezpośrednim badaniem mikologicznym oraz wynikiem hodowli. Za dodatni wynik badania mikologicznego uznawano dodatni wynik badania bezpośredniego, potwierdzony dodatnim wynikiem hodowli. Wyniki: W pracy przedstawiono analizę częstości występowania i czynniki etiopatogenetyczne grzybicy stóp w grupie górników. W 97-osobowej grupie górników 43 (44,3%) badanych zgłosiło zmiany na skórze stóp, podejrzewając grzybicę. Ogniska na skórze stóp w postaci pęknięć i maceracji stwierdzono u 65 (67%) górników, z czego u 37 badanych miały charakter grzybicy (38,1%). Średni wiek górników wynosił 39 lat. Wnioski: Najczęstszym typem klinicznym infekcji grzybiczej stóp była postaæ międzypalcowa, wyprzeniowa. W przeważającej większości przypadków ze zmian skórnych najczęściej izolowano dermatofity, ale zaznaczał się również udział grzybów drożdżopodobych. Grzybicę skóry stóp w grupie górników stwierdzono u 38,1% badanych.