Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Środki ochrony indywidualnej zalecane w profilaktyce grzybicy stóp - dezodorant do obuwia

Autor:
Michalina Falkiewicz-Dulik, Bolesław Pawlik, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
278
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
dezodorant, higiena obuwia, profilaktyka grzybicy
Czytaj

Wprowadzenie: W celu podniesienia higieny użytkowanego obuwia, oprócz metod fizycznych, szerokie zastosowanie znalazły metody chemiczne ochrony jego wnętrza przed rozwojem drobnoustrojów. Nowe generacje środków ochrony indywidualnej zalecane są zarówno do natryskiwania wnętrza obuwia, jak i do ochrony skóry i paznokci stóp przed zakażeniami. W większości przeciwgrzybicze kosmetyki do stóp oraz dezodoranty do obuwia zawierają substancję aktywnąo nazwie handlowej Triclosan. Cel pracy: Celem pracy była ocena działania przeciwdrobnoustrojowego dezodorantu, zawierającego Triclosan i olejek z drzewa herbacianego, oraz określenie jego wpływu na trwałość materiałów stosowanych do produkcji obuwia. Materiał i metody: Do oceny działania przeciwdrobnoustrojowego Triclosanu zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową. Parametry wytrzymałościowe oznaczono na zrywarce Instron seria 4200. Wyniki: Oceniany dezodorant wykazał skuteczne działanie przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym. Dezodorant wykazuje zróżnicowany wpływ na właściwości materiałów obuwniczych, zależnie od ich rodzaju. Wnioski: Badany preparat może być zalecany jako dezodorant do obuwia, wykazujący działanie zapobiegające reinfekcji stóp podczas i po leczeniu grzybicy, ze względu na szczególnie korzystne jego działanie w odniesieniu do drobnoustrojów chorobotwórczych.