Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Biotypy i aktywność hydrolityczna szczepów Candida albicans izolowanych kilkakrotnie od kobiet z kandydozą pochwy

Autor:
Magdalena Mnichowska, Ludmiła Szymaniak, Bogumiła Klimowicz, Stefania Giedrys-Kalemba
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
285
Strona końcowa:
289
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
biotypy, API ZYM, Candida albicans, kandydoza pochwy
Czytaj

Wprowadzenie: C. albicans jest komensalem jamy ustnej, odbytu oraz pochwy i stanowi najczęstszy czynnik etiologiczny kandydozy pochwy. W celu porównania szczepów C. albicans izolowanych z różnych ontocenozorazw różnym czasie wykonuje się ich typowanie na podstawie różnicwwydzielaniu enzymów hydrolitycznych. Zastosowanie metod typowania do celów epidemiologicznych pozwala na wykazanie podobieństwa/zróżnicowania między izolatami tego samego gatunku i jest zasadniczym narzędziem do ciągłego monitorowania różnorodności szczepów. Cel pracy: Celem pracy było określenie biotypów dla szczepów C. albicans i ocena ich aktywności enzymatycznej. Materiał i metody: Materiał do analizy stanowiło 135 szczepów C. albicans wyizolowanych z pochwy, odbytu i jamy ustnej od 16 kobiet z kandydozą pochwy w trzykrotnym badaniu, przeprowadzonym w odstępach 2-miesięcznych. Typowanie enzymatyczne szczepów C. albicans wykonano na podstawie wystandaryzowanego testu API ZYM (bioMérieux, Francja). Wyniki: Większość badanych szczepów należała do biotypu C (54,1%) bez względu na ontocenozę i czas badania. Dla 3 szczepów C. albicans izolowanych z pochwy opisano nowy biotyp - Z. Aktywność enzymatyczna szczepów C. albicans we wszystkich badanych ontocenozach była podobna. Najwyższą aktywność enzymatyczną odnotowano dla fosfatazy kwaśnej (eX), arylamidazy leucynowej (eV) i fosfohydrolazy naftolu-AS-BI. Wnioski: Występowanie szczepów C. albicans o tym samym biotypie w pochwie, odbycie i jamie ustnej, w tym samym lub różnym czasie wskazuje, iż nie można wykluczyæ transmisji szczepów między ontocenozami oraz ich utrzymywania w tej samej lub różnych ontocenozach. Wyniki wskazują, że leczenie przeciwgrzybicze może prowadziæ do eradykacji szczepu, do zastępowania jednego biotypu C. albicans na inny oraz do pojawienia się nowego typu enzymatycznego w wyniku selekcji pewnych hydrolaz.