Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesne poglądy na etiopatogenezę wola u dzieci

Autor:
Małgorzata Brzozowska, Adam Krętowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
43
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wole, hiperplazja/hipertrofia
Czytaj

Najczęstszą przyczyną powiększenia gruczołu tarczowego u dzieci jest niedobór jodu, który na terenach z niedostateczną suplementacją tego pierwiastka prowadzi do endemii wola. Powiększenie tarczycy występuje również w przebiegu chorób autoimmunologicznych tarczycy (choroba Hashimoto, choroba Graves’a-Basedowa), genetycznie uwarunkowanych zaburzeń biosyntezy hormonów tarczycy, oraz nowotworów tego gruczołu. Wg klasycznej teorii patogenezy wola – nadmierne powiększenie tarczycy jest wynikiem adaptacji komórek pęcherzykowych tarczycy, mających na celu „neutralizację” upośledzonej syntezy hormonów tarczycy spowodowanej przez różne czynniki wewnątrztarczycowe, środowiskowe i genetyczne. Mechanizmy stymulujące komórki pęcherzykowe do hiperplazji czy hipertrofii są bardziej złożone i w dalszym ciągu nie do końca poznane pomimo zidentyfikowania wielu czynników fizjologicznych i patogenetycznych związanych z patogenezą wola.