Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ rozmieszczenia tkanki tłuszczowej na zaburzenia metaboliczne u dzieci i młodzieży z otyłością prostą

Autor:
Małgorzata Firek-Pędras, Ewa Małecka-Tendera, Katarzyna Klimek, Agnieszka Zachurzok-Buczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
24
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
otyłość prosta, zespół metaboliczny, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, dzieci, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Wzrost częstości występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży jest przyczyną pojawienia się w wieku rozwojowym zaburzeń metabolicznych, typowych dla ludzi dorosłych, u których czynnikiem predysponującym jest otyłość brzuszna. Celem pracy było zbadanie związku między zaburzeniami metabolicznymi a rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej oraz ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży z otyłością prostą. Materiał i metody: Badaniem objęto 64 dzieci (42 dziewczynki, 22 chłopców) z otyłością prostą (BMI ł97 pc), w wieku śr. 12,4±3,4 roku. Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej oceniano na podstawie obwodu talii, obwodu bioder, wskaźnika talia–biodra (WHR) i pomiaru grubości fałdów skórnych (nadbiodrowego, podłopatkowego, dwugłowego i trójgłowego ramienia). Zaburzenia metaboliczne oceniano na podstawie stężeń cholesterolu całkowitego oraz frakcji cholesterolu HDL i LDL, triacylogliceroli, glukozy i insuliny na czczo i w doustnym teście tolerancji glukozy (OGTT), wartości wskaźnika stężeń insuliny do glukozy na czczo (FIGR) oraz na podstawie średniej wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi, uzyskanej z trzech pomiarów. Wyniki: U 33 (51,6%) dzieci stwierdzono zaburzenia gospodarki lipidowej, u 10 (15,6%) hiperinsulinizm lub upośledzoną tolerancję glukozy, a u 12 (18%) nadciśnienie tętnicze. Zespół metaboliczny rozpoznano u 9 (14%) pacjentów. Wskaźnikiem antropometrycznym, zwiększającym ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych był większy obwód talii, natomiast większy obwód bioder ryzyko to zmniejszał. Wnioski: U dzieci i młodzieży mogą występować zaburzenia metaboliczne typowe dla zespołu metabolicznego do niedawna opisywanego wyłącznie u dorosłych. Podobnie jak u osób dorosłych czynnikiem ryzyka jest otyłość brzuszna.